Skale


Skala 1   Minor Pentatonic 


Pentatonska skala je skala koju čine pet tonova u oktavi. Minor Pentatonic skala je prva skala koju gitaristi nauče prilikom  jer je najčešće korišćena u solo deonicama rock i blues muzike.
Ovo su dve glavne pozicije na kojima se svira ova skalaPrimer G minor pentatonic skale na dve gore navedene pozicije.
U prvom tablaturnom zapisu je koren (root) na 3. pragu E žice kao što je prikazano na slici 1 iznad. U drugom zapisu je ista skala odsvirana na drugoj najčešće korišćenoj poziciji. Koren je u tom slučaju na 10. pragu A žice.


Skala 2   Blues skala
Jednom kad naučite minor pentatonic skalu trebalo bi da vam bude relativno lako da naučite blues skalu. Kao što naziv skale govori ona se  koristi u blues-u ali se takođe koristi u rocku-u , jazz-u. Ono što ovu skalu može ukrasiti jesu sve vrste bendinga , vibrata a naročito treba obratiti pažnju na timing u sviranju fraza.

Ovo su dve glavne pozicije za sviranje blues skale.


Primer  blues skale na dve gore navedene pozicije.
U prvom tablaturnom zapisu je koren (root) na 3. pragu E žice kao što je prikazano na slici 1 iznad. U drugom zapisu je ista skala odsvirana na drugoj najčešće korišćenoj poziciji. Koren je u tom slučaju na 10. pragu A žice.
Skala 3  Natural Minor skalaNatural  Minor skala odnosno  prirodna molska skala je skala koja se veoma često koristi u rock i pop stilovima. Pored toga što se koristi u solo deonicama, akordi koji su formirani na osnovu ove skale jesu upravo oni koji se koriste u popularnim progresijama akorda. Primer  natural minor skale na dve gore navedene pozicije.
U prvom tablaturnom zapisu je koren (root) na 3. pragu E žice kao što je prikazano na slici 1 iznad. U drugom zapisu je ista skala odsvirana na drugoj najčešće korišćenoj poziciji. Koren je u tom slučaju na 10. pragu A žice.


Нема коментара:

Постави коментар